Dril, dril, dril

Moja pričakovanja so bila izpolnjena, saj sem se zelo veliko naučil. Sedaj pa samo dril, dril, dril pa bo!