Splošni pogoji - tečaji jadranja

Domov > Splošni pogoji za tečaje jadranja

0 +
let izkušenj
SPLOŠNA DOLOČILA

Prijava na tečaj

Na tečaj jadranja lahko sebe ali drugega prijavite preko elektronske pošte, po telefonu ali preko našega kontaktnega obrazca spodaj.

Prijava na tečaj naj vsebuje tečajnikove podatke; naslov bivanja, letnica rojstva, e-mail in telefon. Tečajnik se lahko prijavi na konkreten ali okviren termin.

Rezervacije brez vplačila veljajo 2 dni. Prijava je veljavna, ko se izvede delno plačilo (najmanj 40%) ali popolno plačilo.

Plačilo za tečaj

Celotna kupnina za tečaj mora biti poravnana pred pričetkom tečaja, razen če je v ponudbi drugače določeno. 

Odpoved tečaja

Preklic prijave na tečaj iz strani tečajnika, je po delnem ali polnem plačilu mogoč pod naslednjimi pogojii:

Če tečajnik zaradi svoje odsotnosti pripelje drugega primernega kandidata, potem se nadomestni kandidat lahko udeleži tečaja po istih pogojih brez odbitka. Odložitev tečaja je možna v primeru, da se tečajnik tečaja ne more udeležiti iz objektivno opravičljivih razlogov. V primeru objektivne zadržanosti ga lahko odpove najkasneje 7 dni pred dogovorjenim terminom, v primeru hujše bolezni pa najmanj 2 dni pred začetkom tečaja. V teh primerih ima tečajnik možnost opraviti tečaj tudi v kasnejših rokih pod pogoji, za katere se lahko dogovori z izvajalcem tečaja.

Sprememba termina tečaja

Ahil d.o.o. si pridržuje pravico prestaviti pričetek tečaja iz objektivnih razlogov ali višje sile. Tečaj se lahko prestavi na kašnejši datum ali pa nadomesti s podobnim tečajem.

Last minute popusti

Manj kot 14 dni pred začetkom tečaja je last minute popust 15%, manj kot 3 dni pred začetkom je popust 30%. Maksimalni skupni popust skupaj z drugimi popusti je 30%.

Varstvo osebnih podatkov

Interesent za tečaj ali udeleženec tečaja dovoljuje podjetju Ahil d.o.o., da njegove osebne podatke shranjuje, upravlja z njimi in jih uporablja:

Tečajnikovi podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pripadajo pa mu tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Pošiljanje promocijskega materiala po e-pošti

Ahil d.o.o. pošilja po e-pošti svojim tečajnikom obvestila in promocijski material. Če interesent ali tečajnik ne želi prejemati promocijskega materiala, nas mora o tem obvestiti po elektronski pošti oziroma se odjaviti, ko prejme elektronsko pošto (vsaka e-pošta vsebuje možnost odjave oz obveščanja).

Izjava, ki jo podpiše udeleženec tečaja jadranja ob začetku tečaja

OBVEZNOSTI TEČAJNIKA

Tečajnik je dolžan ob začetku tečaja obvestiti izvajalca tečaja (skiperja) o svojih morebitnih zdravstvenih težavah in fizičnih ovirah, ki bi lahko vplivale na zdravje in varnost njega samega ali drugih udeležencev tečaja. Tečajnik mora brezpogojno upoštevati vsa navodila in ukaze skiperja, ki so namenjeni varni in prijetni plovbi za vse udeležence. V primeru, da skiper ugotovi, da tečajnik ni primeren, ali pa ne izpolnjuje napotkov, ga lahko odstrani iz posadke.

ODGOVORNOST TEČAJNIKA

Tečajnik se jadralnega tečaja udeleži na lastno odgovornost. S prijavo na tečaj udeleženec tečaja potrjuje, da je seznanjen, da kot udeleženec tečaja nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu, in izgubo oziroma krajo osebnih predmetov ter da v naštetih primerih nosi odgovornost za nastale stroške sam.

MOREBITNE OPOMBE TEČAJNIKA:

_________________________________________

POTRJUJEM, DA SEM VSE NAŠTETE POGOJE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI RAZUMEL IN SE Z NJIMI STRINJAM.

KRAJ IN DATUM

_________________________________________
IME IN PRIIMEK TEČAJNIKA

_________________________________________

PODPIS