Simulator VHF GMDSS DSC

Simulator za VHF GMDSS/DSC

Želimo si, da jo nikoli ne bi bilo potrebno uporabiti klica v sili, a o tem ne odločamo samo mi. Preiskusi svoje znanje upravljanja VHF radijske postaje z GMDSS/DSC na simulatorju.
Nalagam simulator ...

Kaj je GMDSS?GMDSS priobalno

GMDSS – Global Maritime Distress and Safety Sistem (Univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na morju) je sistem radijskih zvez in reševanja ljudi na morju. Ta sistem vključuje radijske srednje, kratkovalovne in UKV naprave za prenos fonije in teleksa. Tem napravam je dodan DSC modem, ki omogoča digitalni selektivni klic. Ladijska komunikacijska oprema pa je dopolnjena še s satelitskim sistemom zvez.

 

 

Osnovna uporaba VHF GMDSS/DSC radijske postaje

  1. Postajo prižgemo in ugasnemo  z ON/OFF tipko.
  2. Nastavitev zapore šuma ali Squelch: Sq gumb vrtimo tako dolgo v desno, da začne v mikrofonu šumeti, potem gumb obrnemo v levo in takoj, ko mikrofon neha šumeti, je to prava nastavitev zapore šuma.
  3. Kadar plujemo, prižgemo VHF postajo, ter jo nastavimo na 16 kanal (službeni kanal). Kanale lahko nastavljamo z številčnimi tipkami na desni strani ter z hitro tipko za 16 kanal.
  4. Vzpostavitev dvojnega poslušanja: izberemo en kanal (npr. 16), pritisnemo SHIFT in DW ter izberemo še drug kanal (npr.8). Postaja bo sedaja avtomatsko preklapljala med izbranima dvema kanaloma (npr 16/8 kanala).
  5. V osnovnem meniju lahko nastavljamo različne nastavitve s trikotnimi izbirnimi tipkami. Tako lahko nastavljamo osvetljenost zaslona, moč oddajanja 1W/25W, izklopljen ali vklopljen zvočnik.
  6. Nepripravljen DISTRESS klic naredimo tako, da privzdignemo prozorno loputo na veliki rdeči DISTRESS tipki ter to tipko držimo pritisnjeno 5 sekund. Postaja bo začela oddajat distress klic v 4 minutnih intervalih. Če imamo na postajo priklopljeno tudi GPS napravo, bo postaja oddajala tudi našo trenutno geografsko pozicijo.
  7. Pripravljen DISTRESS klic pa sprožimo tako, da pritisnemo tipko TX call, v meniju gremo s + tipko na naslednjo stran in izberemo DISTRESS. V naslednjem podmeniju izberemo vrsto nesreče, ki se nam je zgodila (potapljanje, požar, človek v morju, trčenje…) ter potrdimo klic s SEND. Postaja bo v 4 minutnih intervalih oddajala distress klic, ki bo tokrat vseboval tudi vrsto nesreče.
  8. Prekinitev DISTRESS klica: klic prekinimo tako, da izklopimo in ponovno vklopimo postajo ali pa z prekinitev klica z eno od trikotnih izbirnih tipk.